Geotech

UHC VIỆT NAM- GIẢI PHÁP TỐI ƯU CHO MỌI NGUỒN NƯỚC


Công suất từ 25-40m3/h (400-550m3/ngày đêm)

Hệ thống xử lý nước công nghiệp với công suất từ 20-40m3/h phù hợp với các xưởng sản xuất.Sản phẩm liên quan